วันที่    
หน้าแรก ข่าวสาร ตารางแข่งขัน ตารางคะแนน นักเตะSPFC แผนที่สนาม Admin
HOT NEWS
 SPFC 2017
นายวราวุธ ศิลปอาชา
ประธานสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี
ผู้สนับสนุนเว็บ
+_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+

+_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+ : ข้อตกลงการใช้บริการ

 1. ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์แห่งนี้ ทาง +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+ และผู้เกี่ยวข้อง มิได้รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความทันสมัยของเนื้อหา. การจะคัดลอกหรือนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปใช้อ้างอิง จึงเป็นวิจารณญาณและการตัดสินใจเชื่อถือในข้อมูลของผู้ใช้เพียงผู้เดียว ทาง +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+ และผู้เกี่ยวข้อง จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จากเนื้อหาสาระที่ผู้ใช้ได้ตัดสินใจ คัดลอกนำไปใช้เอง
 2. เว็บไซต์นี้อาจจะมีการเชื่อมโยงและอ้างถึงแหล่งข้อมูลภายนอกได้ เนื้อหาสาระที่ได้รับจากการเชื่อมโยงนั้น จึงไม่ได้อยู่ในความดูแลของ +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+ แต่ประการใด ดังนั้นทาง +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+ และผู้เกี่ยวข้อง จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ปรากฏนั้น ทั้งนี้การเชื่อมโยงดังกล่าว เป็นเพียงบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เท่านั้น
 3. บริการงานติดต่อ อาทิ กระดานข่าว, รวมถึงการส่งข้อความทางอีเมล, จดหมาย, หรือช่องทางอื่นๆ มายัง +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+ ผู้ใช้จะต้องยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  3.1 ต้องใช้คำที่สุภาพ ไม่เป็นการหมิ่นประมาท ขู่เข็ญ คุกคาม หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
  3.2 ต้องไม่พิมพ์ ประกาศ เผยแพร่ หรือแจกจ่ายข้อความที่เป็นการทำลายชื่อเสียงและความมั่นคงของชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์
  3.3 ต้องไม่ส่งข้อมูลที่มีไวรัส หรืออื่นใดที่มีความคล้ายคลึงกันกับโปรแกรมที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
  3.4 ต้องไม่พิมพ์ ประกาศ เผยแพร่ แจกจ่าย ข้อความ หรือทำการเชื่อมโยงใดๆ ที่เป็นการโฆษณา เสนอขายสินค้าหรือบริการ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+
 4. +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+ มีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนย้าย ลบ ถอดถอน ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า
 5. +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการเชื่อมต่อ หรือการขาดความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงอุปกรณ์เครือข่าย
 6. ผู้ใช้ยอมรับและตระหนักดีว่า +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้
 7. หากผู้ใช้ไม่พอใจในข้อตกลงที่ระบุไว้นี้ ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น เว้นเสียแต่ผู้ใช้จะระงับการใช้ข้อมูลและบริการจากเว็บไซต์นี้แต่โดยฝ่ายเดียวเท่านั้น
 8. หากผู้ใช้ฝ่าฝืน และ/หรือ สร้างความเสียหายต่อ +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+ ทาง +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+ จำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฏหมาย.ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ (รวมถึงค่านิติกร) ที่จะเกิดขึ้นนั้น รวมทั้งต้องชดใช้ค่าเสียหายและสินไหม ให้กับ +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+ ทั้งหมด แต่เพียงผู้เดียว
 9. เมื่อผู้ใช้ได้เข้ามาใช้บริการต่างๆ ของทาง +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+ นี้ ทาง +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+ จะถือว่าผู้ใช้ได้รับทราบและยอมรับในข้อตกลงที่ประกาศให้ทราบไว้เป็นสาธารณะ ข้างต้นนี้แล้วทุกประการ อย่างไม่มีเงื่อนไข


Thailand, มีนาคม 2017


ข้อกำหนดในการให้บริการ

[ ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย | นโยบายส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ | ข้อเสนอแนะ ]

ผู้สนับสนุน

ไม่สงวนลิขสิทธิ์© 2008 Suphanburifc.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ 086-5645801E-mail :: ang5801@gmail.com

โปรดอ่านข้อตกลงการให้บริการ::อ่านรายละเอียดที่นี่::
If you want to Visit The Official of Suphanburi FC.
Please Click Here

Powered by Php-Nuke

เว็บเพื่อนบ้านPage Ranking Tool