วันที่    
หน้าแรก ข่าวสาร ตารางแข่งขัน ตารางคะแนน นักเตะSPFC แผนที่สนาม Admin
HOT NEWS
 SPFC 2017
นายวราวุธ ศิลปอาชา
ประธานสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี
ผู้สนับสนุนเว็บ
+_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+

+_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+ : นโยบายส่วนบุคคล

  • ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผล ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ของ +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+ ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของ +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+  ซึ่ง +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดย +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+ ขอเรียนว่า ปัจจุบัน +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+  ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การใช้บริการและเว็บไซด์ของ +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+ โดยเคร่งครัด
  • ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+ ขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และ +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
  • เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ใช้บริการท่านอื่น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใด อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+  หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อ +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+  และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพที่มีลักษณะ ขัด ละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความในวรรคนี้ หรือ +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+ มีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง  +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+  ขอสงวนสิทธิ ในการลบ ระงับ ข้อความ รูปภาพ ใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ +_+SUPHANBURI FC +_+ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี +_+  ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น


Thailand, มีนาคม 2017


ข้อกำหนดในการให้บริการ

[ ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย | นโยบายส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ | ข้อเสนอแนะ ]

ผู้สนับสนุน

ไม่สงวนลิขสิทธิ์© 2008 Suphanburifc.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ 086-5645801E-mail :: ang5801@gmail.com

โปรดอ่านข้อตกลงการให้บริการ::อ่านรายละเอียดที่นี่::
If you want to Visit The Official of Suphanburi FC.
Please Click Here

Powered by Php-Nuke

เว็บเพื่อนบ้านPage Ranking Tool